Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko:

 

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmie osobę na stanowisko pracownika Działu Kadr w ramach stażu finansowanego przez urząd pracy

Wymagania:

– status osoby bezrobotnej w PUP w Nowym Dworze Mazowieckim lub Filii Urzędu Pracy w Nasielsku

– wykształcenie średnie

– znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych

– zaangażowanie i chęć do pracy

Zakres obowiązków:

– wsparcie w bieżących pracach Działu Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

– zastępowanie osób przebywających na urlopie

– inne w zależności od wiedzy i umiejętności

Oferujemy:

– przyjazną atmosferę

– pracę w doświadczonym zespole

Zainteresowane osoby zapraszamy do wysyłania CV na adres e-mail: rekrutacja@ncm.med.pl z tytułem „STAŻ – Pracownik Kadr”. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko:

 

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu do pracy w Przychodni Specjalistycznej.

Rodzaj umowy, wynagrodzenie oraz termin rozpoczęcia współpracy: do indywidualnych ustaleń.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Wymagane dokumenty:
CV , kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres: Nowodworskie Centrum Medyczne ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych lub mailem: rekrutacja@ncm.med.pl, tel. 22 765 83 04, 22 765 83 08. 

 Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko:

 

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudni pielęgniarkę do pracy w Pracowni Tomografii Komputerowej (podawanie kontrastu)
w Szpitalu Powiatowym
w Nowym Dworze Mazowieckim

Oferujemy:
dowolną formę zatrudnienia,
pracę w godzinach 8.00-15.35.

Wymagane dokumenty:
CV wraz z podaniem o pracę, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres: Nowodworskie Centrum Medyczne ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych lub mailem: rekrutacja@ncm.med.pl, tel. 22 765 83 04, 22 765 83 08. 

 Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko:

 

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dowrze Mazowieckim zatrudni: 
inspektora do pracy w Dziale Zamówień Publicznych i Funduszy Unijnych

Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• doświadczenie zawodowe – co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze udzielania zamówień publicznych,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Finansach Publicznych,
• umiejętność stosowania przepisów w praktyce,
• znajomość trybów, zasad i techniki prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
• odporność na stres,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• umiejętność analitycznego myślenia.

Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (cały etat),
• pracę w przyjaznym zespole,
• pracę w godzinach 8:00 – 15:35.

Obowiązki na stanowisku pracy:
• przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty:
• dokumenty potwierdzające wykształcenie,
• dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Szpital, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres:
Nowodworskie Centrum Medyczne
ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
lub e-mailem: rekrutacja@ncm.med.pl, tel. 22 765 83 08.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudni:

– pielęgniarkę  do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

– pielęgniarkę do pracy w Oddziale Chirurgii Ogólnej.

 

Oferujemy:
dowolną formę zatrudnienia.

Wymagane dokumenty:
CV wraz z podaniem o pracę, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres: Nowodworskie Centrum Medyczne ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych lub mailem: rekrutacja@ncm.med.pl, tel. 22 765 83 04, 22 765 83 08. 

 Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudni:

lekarza anestezjologa do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

 

Oferujemy:
dowolną formę zatrudnienia.

Wymagane dokumenty:
CV wraz z podaniem o pracę, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres: Nowodworskie Centrum Medyczne ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych lub mailem: rekrutacja@ncm.med.pl, tel. 22 765 83 04, 22 765 83 08. 

 Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudni
ratowników medycznych oraz ratowników medycznych-kierowców
do pracy w Zakładzie Ratownictwa Medycznego
 
Wymagania :
* wykształcenie wyższe lub średnie medyczne,
dyplom uzyskania tytułu ratownika medycznego
 
Oferujemy:
*zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej
 
Wymagane dokumenty:
*CV wraz z podaniem o zatrudnienie,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.
 
Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres :
Nowodworskie Centrum Medyczne
Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
ul. Miodowa 2
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
lub mailem : rekrutacja@ncm.med.pl tel. 22 765 83 08
 
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.


 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudni
fizjoterapeutę do Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii
Wymagania:
* wykształcenie wyższe (licencjat lub magister)
* prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty
Oferujemy:
* Dowolną formę zatrudnienia.
Wymagane dokumenty:
* CV wraz z podaniem o zatrudnienie
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia
 
Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres :
Nowodworskie Centrum Medyczne
Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
ul. Miodowa 2
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
lub mailem : rekrutacja@ncm.med.pl tel. 22 765 83 08
 
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dowrze Mazowieckim zatrudni: 
inspektora do pracy w Dziale Zamówień Publicznych i Funduszy Unijnych

Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• doświadczenie zawodowe – co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze udzielania zamówień publicznych,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Finansach Publicznych,
• umiejętność stosowania przepisów w praktyce,
• znajomość trybów, zasad i techniki prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
• odporność na stres,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• umiejętność analitycznego myślenia.

Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (cały etat),
• pracę w przyjaznym zespole,
• pracę w godzinach 8:00 – 15:35.

Obowiązki na stanowisku pracy:
• przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty:
• dokumenty potwierdzające wykształcenie,
• dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Szpital, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres:
Nowodworskie Centrum Medyczne
ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
lub e-mailem: rekrutacja@ncm.med.pl, tel. 22 765 83 08.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 • autor informacji: Dyrektor NCM, Jacek Kacperski
  data wytworzenia: 2023-03-20
 • opublikował: Patrycja Bożycka
  data publikacji: 2023-03-20 13:20

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudni:

– lekarza pediatrę do pracy w Oddziale Dziecięcym i Oddziale Noworodkowym,

– lekarza anestezjologa do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

 lekarza reumatologa do pracy w Poradni Reumatologicznej dla Dzieci,

– stomatologa dziecięcego do pracy w Przychodni Specjalistycznej.

Oferujemy:
dowolną formę zatrudnienia.

Wymagane dokumenty:
CV wraz z podaniem o pracę, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres: Nowodworskie Centrum Medyczne ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych lub mailem: rekrutacja@ncm.med.pl, tel. 22 765 83 04, 22 765 83 08. 

 Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 • autor informacji: Dyrektor NCM, Jacek Kacperski
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Patrycja Bożycka
  data publikacji: 2023-01-04 12:32

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudni stomatologa dziecięcego do pracy w Przychodni Specjalistycznej w Nowym Dworze Mazowieckim

Oferujemy:
dowolną formę zatrudnienia.

Wymagane dokumenty:
CV wraz z podaniem o pracę, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres: Nowodworskie Centrum Medyczne ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych lub mailem: rekrutacja@ncm.med.pl, tel. 22 765 83 04, 22 765 83 08. 

 Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 • autor informacji: Dyrektor NCM, Jacek Kacperski
  data wytworzenia: 2022-12-09
 • opublikował: Patrycja Bożycka
  data publikacji: 2022-12-09 15:24

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Nocnej Pomocy Lekarskiej

 

OGŁOSZENIE

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2

tel. 22-765-83-08

e-mail: sekretariat@ncm.med.pl

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Nocnej Pomocy Lekarskiej.

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert oraz materiały informacyjne dostępne są na stronie www.bip.ncm.med.pl

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 18.11.2022 r. do godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia (Sekretariat, pokój nr 12).

Ofert składane za pośrednictwem poczty muszą być doręczone do Udzielającego zamówienie do dnia 18.11.2022 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienie, w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Miodowej 2 w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 13:00, w sali konferencyjnej Nowodworskiego Centrum Medycznego.

Termin związania z ofertą:

Oferent będzie związany z ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Oferty należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzach przygotowanych przez Udzielającego zamówienia oraz składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta ma udzielanie świadczeń zdrowotnych NPL”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Zarządzenie Nr 34 2022 Dyrektora NCM.pdf

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w NPL_załącznik Nr 1 do Zarządzenia.pdf

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert _ NPL_ załącznik Nr 2 do Zarządzenia.odt

Załącznik nr 1 do RPKO_ Formularz ofertowy.odt

Załącznik Nr 2 do RKPO_ wzór umowy.odt

Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej.pdf

 • autor informacji: Dyrektor NCM, Jacek Kacperski
  data wytworzenia: 2022-11-08
 • opublikował: Patrycja Bożycka
  data publikacji: 2022-11-08 15:10

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudni lekarza pediatrę

Wymagania:

Prawo wykonywania zawodu lekarza
tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii (może być specjalizacja I stopnia).

Opis stanowiska:
• praca w
Oddziale Dziecięcym i Noworodkowym (tylko dyżury),
• prowadzenie dokumentacji medycznej
zgodnie ze standardami NCM,
• współpraca z personelem medycznym w celu zapewnienia Pacjentowi bezpieczeństwa oraz profesjonalnej opieki medycznej.

Oferujemy:
zatrudnienie w formie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia, kontrakt).

Wymagane dokumenty:
CV wraz z podaniem o pracę, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres:
Nowodworskie Centrum Medyczne
ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
lub e-mailem: rekrutacja@ncm.med.pl, tel. 22 765 83 08 wew. 393.

 Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 • autor informacji: Dyrektor NCM, Jacek Kacperski
  data wytworzenia: 2022-09-28
 • opublikował: Patrycja Bożycka
  data publikacji: 2022-09-28 09:02

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Nowodworskie Centrum Medyczne zatrudni pielęgniarkę do pracy w Przychodni POZ Nr 3 w Zakroczymiu

Wymagania:

– wykształcenie wyższe lub średnie

– Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

– kurs szczepień

Oferujemy:

dowolną formę zatrudnienia, pracę z doświadczoną kadrą.

Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z podaniem o pracę,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres:
Nowodworskie Centrum Medyczne
ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
lub e-mailem: rekrutacja@ncm.med.pl, tel. 22 765 83 08 wew. 393.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 • autor informacji: Dyrektor NCM, Jacek Kacperski
  data wytworzenia: 2022-09-26
 • opublikował: Patrycja Bożycka
  data publikacji: 2022-09-26 15:22

Zapytanie ofertowe

Nowodworskie Centrum Medyczne informuje o zamieszczeniu na portalu Baza Konkurencyjności  zapytania ofertowego,  dotyczącego zatrudnienia lekarza geriatry oraz lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w ramach realizacji projektu RPMA.09.02.02-14-D505/19 – Dzienny Dom Opieki Medycznej w Nowym Dworze Mazowieckim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/93615

 • autor informacji: Dyrektor NCM, Jacek Kacperski
  data wytworzenia: 2022-06-10
 • opublikował: Administrator 
  data publikacji: 2022-06-10

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudni opiekunów medycznych do pracy w Dziennym Domu Opieki Medycznej w ramach realizacji projektu nr RPMA.09.02.02-14-d505/19, pt.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Nowym Dworze Mazowieckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. 

Wymagania:

– wymagane wykształcenie średnie lub wyższe;

– dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekuna medycznego; 

– zalecane ukończenie szkolenia w ramach programu pn. „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 1. CV oraz podanie o zatrudnienie;
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.
 3. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata. Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego.

Oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, łącznie  w wymiarze 1,5 etatu.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres:
Nowodworskie Centrum Medyczne
ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
lub e-mailem: rekrutacja@ncm.med.pl, tel. 22 765 83 08 wew. 393.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 • autor informacji: Dyrektor NCM, Jacek Kacperski
  data wytworzenia: 2022-06-10
 • opublikował: Administrator 
  data publikacji: 2022-06-10

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudni fizjoterapeutów do pracy w Dziennym Domu Opieki Medycznej w ramach realizacji projektu nr RPMA.09.02.02-14-d505/19, pt.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Nowym Dworze Mazowieckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. 

Wymagania:

– wymagane wykształcenie wyższe w zakresie fizjoterapii oraz aktualne prawo wykonywania zawodu;

– zalecane ukończenie szkolenia w ramach programu pn. „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 1. CV oraz podanie o zatrudnienie;
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.
 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie prawa wykonywania zawodu;
 4. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata. Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego.

Oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, łącznie  w wymiarze 1,5 etatu.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres:
Nowodworskie Centrum Medyczne
ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
lub e-mailem: rekrutacja@ncm.med.pl, tel. 22 765 83 08 wew. 393.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 • autor informacji: Dyrektor NCM, Jacek Kacperski
  data wytworzenia: 2022-06-10
 • opublikował: Administrator 
  data publikacji: 2022-06-10

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudni pielęgniarkę do pracy w Dziennym Domu Opieki Medycznej w ramach realizacji projektu nr RPMA.09.02.02-14-d505/19, pt.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Nowym Dworze Mazowieckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. 

Wymagania:

– prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

-doświadczenie zawodowe w opiece nad osobami przewlekle chorymi; zaleca się, aby była to osoba, która ukończyła szkolenie w ramach programu pn. „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 1. CV oraz podanie o zatrudnienie;
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.
 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie prawa wykonywania zawodu;
 4. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata. Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego.

Oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 2×1/2 etatu.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres:
Nowodworskie Centrum Medyczne
ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
lub e-mailem: rekrutacja@ncm.med.pl, tel. 22 765 83 08 wew. 393.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 • autor informacji: Dyrektor NCM, Jacek Kacperski
  data wytworzenia: 2022-06-10
 • opublikował: Administrator 
  data publikacji: 2022-06-10

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie – lekarz anestezjolog (kliknij tutaj).

 • autor informacji: Dyrektor NCM, Jacek Kacperski
  data wytworzenia: 2022-03-16
 • opublikował: Patrycja Bożycka
  data publikacji: 2022-03-16 19:50

Ogłoszenie o konkursie

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarki pełniącej funkcję kierownika zespołu terapeutycznego sprawującego opiekę nad pacjentem w ramach realizacji projektu nr RPMA.09.02.02-14-d505/19, pt.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Nowym Dworze Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Wymagane kwalifikacje zawodowe kandydata:

 1. tytuł magistra pielęgniarstwa lub ukończona specjalizacja lub w trakcie odbywania specjalizacji w jednej z poniższych dziedzin:

  – opieki długoterminowej,

  – pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych,

  – pielęgniarstwa zachowawczego,

  – pielęgniarstwa rodzinnego,
  – pielęgniarstwa środowiskowego,

  – pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego,

  – pielęgniarstwa geriatrycznego

  lub z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w tych dziedzinach.

 2. zalecane ukończenie szkolenia w ramach programu pn. „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 1. CV oraz podanie o zatrudnienie;

 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;

 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie prawa wykonywania zawodu;

 4. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata. Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego.

Oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym) z umieszczonym na kopercie imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego, a także adnotacją o treści „Konkurs na stanowisko pielęgniarki pełniącej funkcję kierownika zespołu terapeutycznego” w terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku, na adres: Nowodworskie Centrum Medyczne, ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. W przypadku przesłania dokumentów listem poleconym decyduje data wpływu ofert.

 • autor informacji: Dyrektor NCM, Jacek Kacperski
  data wytworzenia: 2021-12-08
 • opublikował: Patrycja Bożycka
  data publikacji: 2021-12-08 10:32

Ogłoszenie o konkursie

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarki pełniącej funkcję kierownika zespołu terapeutycznego sprawującego opiekę nad pacjentem w ramach realizacji projektu nr RPMA.09.02.02-14-d505/19, pt.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Nowym Dworze Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Wymagane kwalifikacje zawodowe kandydata:

 1. tytuł magistra pielęgniarstwa lub ukończona specjalizacja lub w trakcie odbywania specjalizacji w jednej z poniższych dziedzin:

  – opieki długoterminowej,

  – pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych,

  – pielęgniarstwa zachowawczego,

  – pielęgniarstwa rodzinnego,
  – pielęgniarstwa środowiskowego,

  – pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego,

  – pielęgniarstwa geriatrycznego

  lub z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w tych dziedzinach.

 2. zalecane ukończenie szkolenia w ramach programu pn. „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 1. CV oraz podanie o zatrudnienie;

 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;

 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie prawa wykonywania zawodu;

 4. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata. Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego.

Oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym) z umieszczonym na kopercie imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego, a także adnotacją o treści „Konkurs na stanowisko pielęgniarki pełniącej funkcję kierownika zespołu terapeutycznego” w terminie do dnia 7 grudnia 2021 roku, na adres: Nowodworskie Centrum Medyczne, ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. W przypadku przesłania dokumentów listem poleconym decyduje data wpływu ofert.

 • autor informacji: Dyrektor NCM, Jacek Kacperski
  data wytworzenia: 2021-11-30
 • opublikował: Patrycja Bożycka
  data publikacji: 2021-11-30 13:29

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudni Specjalistę ds. technicznych i nadzoru nad aparaturą medyczną.

1. Wymagania: wykształcenie wyższe lub średnie techniczne, w przypadku braku odpowiedniego wykształcenia wymagane min. 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • zapewnienie prawidłowej gospodarki i eksploatacji sprzętu stanowiącego wyposażenie podległych jednostek NCM,

 • organizowanie i kontrolowanie przeprowadzonych usług napraw aparatury medycznej,

 • koordynowanie wszelkich spraw technicznych związanych z opiniowaniem przydatności technicznej aparatury i sprzętu medycznego do kasacji,

 • pozyskiwanie orzeczeń technicznych o przydatności do dalszej eksploatacji aparatury i sprzętu medycznego będącym środkiem trwałym,

 • wykonywanie zadań z zakresu spraw administracyjno – technicznych, a zwłaszcza: uczestniczenie w pragnozowaniu w planach zakupów aparatury i sprzętu medycznego pod kątem potrzeb przydatności różnego rodzaju sprzętu i aparatury medycznej ( celowość zakupów); zbiór aktualnych danych rynku o aparaturze i sprzęcie medycznym, źródłach i warunkach dostarczenia i parametrach technicznych; ścisła współpraca z działem zaopatrzenia i księgowości.

 • wykonywanie zadań z zakresu spraw ekspolatacyjnych i technicznych, przygotowywanie niezbędnych warunków do szybkiego zainstalowania i uruchamiania zakupionej aparatury medycznej- bezpośredni nadzór nad motażem każdej zakupionej aparatury medycznej i sprzętu medycznego,

 • dbałość o wyposażenie aparatury medycznej w paszporty techniczne,

 • natychmiastowe usuwanie awarii aparatury i sprzętu medycznego,

 • przeprowadzanie instruktaży personelu medycznego i technicznego o sposobie prawidłowego użytkowania aparatury i sprzętu medycznego,

 • wykonywanie zamówień na materiały i części zamienne do aparatury i sprzętu medycznego,

 • dopilnowanie terminowości dostaw gazów medycznych do magazynu dla potrzeb Szpitala i Przychodni Specjalistycznej,

 • pełnienie bezpośredniego nadzoru, prowadząc ścisłe rejestry, co do stanu butli gazów medycznych – codzienny nadzór nad tranpostem butli pustych i pełnych gazów medycznych szpital – magazyn,

 • bezpośredni nadzór nad rejestrami gazów medycznych,

 • wykonywanie zestawień miesięcznych zużytych gazów medycznych dla potrzeb księgowości,

 • bezpośredni udział i nadzór nad prawidłowym rozładunkiem butli gazów medycznych w trakcie dostaw przez dostawców zewnętrznych z uwzględnieniem wymogów BHP i Ppoż.

3. Forma zatrudnienia:zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, następnie umowa o pracę.

4. Wymagane dokumenty:

CV wraz z podaniem o pracę, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres:
Nowodworskie Centrum Medyczne
ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
lub e-mailem: rekrutacja@ncm.med.pl, tel. 22 765 83 04.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 • autor informacji: Dyrektor NCM, Jacek Kacperski
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Patrycja Bożycka
  data publikacji: 2021-04-14 11:50

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudni lekarza:

 • pulmonologa,
 • diabetologa,
 • chirurga,
 • chirurga naczyniowego,
 • psychiatrę. 

1. Wymagania:
specjalizacja z danej dziedziny (może być specjalizacja I stopnia).

2. Opis stanowiska:
• praca w podległej Przychodni Specjalistycznej,
• prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie ze standardami NCM,
• współpraca z personelem medycznym w celu zapewnienia Pacjentowi bezpieczeństwa oraz profesjonalnej opieki medycznej.

3. Oferujemy:
dowolną formę zatrudnienia, możliwość rozwoju zawodowego, pracę z doświadczoną kadrą, atrakcyjne wynagrodzenie.

4. Wymagane dokumenty:
CV wraz z podaniem o pracę, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres: Nowodworskie Centrum Medyczne ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych lub mailem: rekrutacja@ncm.med.pl, tel. 22 765 83 04, 22 765 83 08. 

 Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 • autor informacji: Dyrektor NCM, Jacek Kacperski
  data wytworzenia: 2021-01-28
 • opublikował: Patrycja Bożycka 
  data publikacji: 2021-01-28 14:27

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudni osoby na stanowisko salowa/salowy.

1. Oferujemy: zatrudnienie w ramach umowy zlecenie (po upływie 3 miesięcy, możliwość zatrudnienia na umowę o pracę); pracę z doświadczoną kadrą.

2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z:

 • Działem Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych, tel. 22 765 83 04, e-mail: rekrutacja@ncm.med.pl lub
 • Pielęgniarką Naczelną, tel. 22 765 83 09.
 • autor informacji: Beata Hagemajer
  data wytworzenia: 2020-04-21
 • opublikował: Patrycja Bożycka
  data publikacji: 2020-04-21 18:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudni na pełen etat:

 • Psychologa klinicznego lub specjalistę psychologii klinicznej;
 • Specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą decyzję ministra właściwego ds. zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, lub osobę z co najmniej 2-letnim udokumentowanym doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą, lub osobę posiadającą certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

1. Oferujemy: dowolną formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenia lub kontrakt), pracę z doświadczoną kadrą.

2. Wymagane dokumenty:

CV wraz z podaniem o pracę, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres:
Nowodworskie Centrum Medyczne
ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
lub e-mailem: rekrutacja@ncm.med.pl tel. 22 765 83 04.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 • autor informacji: Beata Hagemajer
  data wytworzenia: 2020-03-03
 • opublikował: Patrycja Bożycka
  data publikacji: 2020-03-03 19:57

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Nowodworskie Centrum Medyczne poszukuje pielęgniarek operacyjnych do pracy w Szpitalu Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim.

1. Oferujemy: dowolną formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenia lub kontrakt), pracę z doświadczoną kadrą.

2. Wymagane dokumenty:
CV wraz z podaniem o pracę, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres:
Nowodworskie Centrum Medyczne
ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
lub e-mailem: rekrutacja@ncm.med.pl tel. 22 765 83 08.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 • autor informacji: Dyrektor NCM, Jacek Kacperski
  data wytworzenia: 2019-11-08
 • opublikował: Patrycja Piekarzewska
  data publikacji: 2019-11-08 12:55

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudni lekarza okulistę.

Wymagania:
specjalizacja z okulistyki

Opis stanowiska:
• praca w Poradni Okulistycznej,
• prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie ze standardami NCM,
• współpraca z personelem medycznym w celu zapewnienia Pacjentowi bezpieczeństwa oraz profesjonalnej opieki medycznej.

Oferujemy:
dowolną formę zatrudnienia, możliwość rozwoju zawodowego, pracę z doświadczoną kadrą, atrakcyjne wynagrodzenie.

Wymagane dokumenty:
CV wraz z podaniem o pracę, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres: Nowodworskie Centrum Medyczne ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych lub mailem: rekrutacja@ncm.med.pl, tel. 22 765 83 08.

 Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 • autor informacji: Dyrektor NCM, Jacek Kacperski
  data wytworzenia: 2019-11-06
 • opublikował: Patrycja Piekarzewska
  data publikacji: 2019-11-06 13:08

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Nowodworskie Centrum Medyczne poszukuje fizjoterapeuty do realizacji usług wsparcia terapeutycznego w ramach realizacji projektów współfinansowanych z RPO WM 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Profilaktyka wad kręgosłupa w gminie Czosnów”, „Profilaktyka wad kręgosłupa w gminie Leoncin”, „Profilaktyka wad kręgosłupa w gminie Nasielsk”, „Profilaktyka wad kręgosłupa w gminie Nowy Dwór Mazowiecki”, „Profilaktyka wad kręgosłupa w gminie Pomiechówek”, „Profilaktyka wad kręgosłupa w gminie Zakroczym”, „Profilaktyka otyłości wśród dzieci w mieście Nowy Dwór Mazowiecki”

1. Wymagania:
– wykształcenie minimum – licencjat,
– minimum 6 miesięcy doświadczenia z pacjentami, w tym z dziećmi,
– umiejętność prowadzenia zajęć terapeutycznych (indywidualnych oraz grupowych),
– praca w godz. 13:00-18:00, również w soboty.

2. Wymagane dokumenty:
CV wraz z podaniem o pracę, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.

3. Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres:
Nowodworskie Centrum Medyczne
ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
lub e-mailem: rekrutacja@ncm.med.pl tel. 22 765 83 04.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 • autor informacji: Dyrektor NCM, Jacek Kacperski
  data wytworzenia: 2019-10-04
 • opublikował: Patrycja Piekarzewska
  data publikacji: 2019-10-07 19:50

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Nowodworskie Centrum Medyczne poszukuje pielęgniarek do pracy w Szpitalu Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim.

1. Oferujemy: dowolną formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenia lub kontrakt), pracę z doświadczoną kadrą.

2. Wymagane dokumenty:
CV wraz z podaniem o pracę, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.

3. Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres:
Nowodworskie Centrum Medyczne
ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
lub e-mailem: rekrutacja@ncm.med.pl tel. 22 765 83 04.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 • autor informacji: Dyrektor NCM, Jacek Kacperski
  data wytworzenia: 2019-09-09
 • opublikował: Patrycja Piekarzewska
  data publikacji: 2019-09-12 21:25