Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudni Specjalistę ds. technicznych i nadzoru nad aparaturą medyczną.

1. Wymagania: wykształcenie wyższe lub średnie techniczne, w przypadku braku odpowiedniego wykształcenia wymagane min. 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • zapewnienie prawidłowej gospodarki i eksploatacji sprzętu stanowiącego wyposażenie podległych jednostek NCM,

 • organizowanie i kontrolowanie przeprowadzonych usług napraw aparatury medycznej,

 • koordynowanie wszelkich spraw technicznych związanych z opiniowaniem przydatności technicznej aparatury i sprzętu medycznego do kasacji,

 • pozyskiwanie orzeczeń technicznych o przydatności do dalszej eksploatacji aparatury i sprzętu medycznego będącym środkiem trwałym,

 • wykonywanie zadań z zakresu spraw administracyjno – technicznych, a zwłaszcza: uczestniczenie w pragnozowaniu w planach zakupów aparatury i sprzętu medycznego pod kątem potrzeb przydatności różnego rodzaju sprzętu i aparatury medycznej ( celowość zakupów); zbiór aktualnych danych rynku o aparaturze i sprzęcie medycznym, źródłach i warunkach dostarczenia i parametrach technicznych; ścisła współpraca z działem zaopatrzenia i księgowości.

 • wykonywanie zadań z zakresu spraw ekspolatacyjnych i technicznych, przygotowywanie niezbędnych warunków do szybkiego zainstalowania i uruchamiania zakupionej aparatury medycznej- bezpośredni nadzór nad motażem każdej zakupionej aparatury medycznej i sprzętu medycznego,

 • dbałość o wyposażenie aparatury medycznej w paszporty techniczne,

 • natychmiastowe usuwanie awarii aparatury i sprzętu medycznego,

 • przeprowadzanie instruktaży personelu medycznego i technicznego o sposobie prawidłowego użytkowania aparatury i sprzętu medycznego,

 • wykonywanie zamówień na materiały i części zamienne do aparatury i sprzętu medycznego,

 • dopilnowanie terminowości dostaw gazów medycznych do magazynu dla potrzeb Szpitala i Przychodni Specjalistycznej,

 • pełnienie bezpośredniego nadzoru, prowadząc ścisłe rejestry, co do stanu butli gazów medycznych – codzienny nadzór nad tranpostem butli pustych i pełnych gazów medycznych szpital – magazyn,

 • bezpośredni nadzór nad rejestrami gazów medycznych,

 • wykonywanie zestawień miesięcznych zużytych gazów medycznych dla potrzeb księgowości,

 • bezpośredni udział i nadzór nad prawidłowym rozładunkiem butli gazów medycznych w trakcie dostaw przez dostawców zewnętrznych z uwzględnieniem wymogów BHP i Ppoż.

3. Forma zatrudnienia: zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, następnie umowa o pracę.

4. Wymagane dokumenty:

CV wraz z podaniem o pracę, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres:
Nowodworskie Centrum Medyczne
ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
lub e-mailem: rekrutacja@ncm.med.pl, tel. 22 765 83 04.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 • autor informacji: Dyrektor NCM, Jacek Kacperski
  data wytworzenia: 2021-04-14
 • opublikował: Patrycja Bożycka
  data publikacji: 2021-04-14 11:50

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudni lekarza:

 • pulmonologa,
 • diabetologa,
 • chirurga,
 • chirurga naczyniowego,
 • psychiatrę. 

1. Wymagania:
specjalizacja z danej dziedziny (może być specjalizacja I stopnia).

2. Opis stanowiska:
• praca w podległej Przychodni Specjalistycznej,
• prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie ze standardami NCM,
• współpraca z personelem medycznym w celu zapewnienia Pacjentowi bezpieczeństwa oraz profesjonalnej opieki medycznej.

3. Oferujemy:
dowolną formę zatrudnienia, możliwość rozwoju zawodowego, pracę z doświadczoną kadrą, atrakcyjne wynagrodzenie.

4. Wymagane dokumenty:
CV wraz z podaniem o pracę, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres: Nowodworskie Centrum Medyczne ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych lub mailem: rekrutacja@ncm.med.pl, tel. 22 765 83 04, 22 765 83 08. 

 Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 • autor informacji: Dyrektor NCM, Jacek Kacperski
  data wytworzenia: 2021-01-28
 • opublikował: Patrycja Bożycka 
  data publikacji: 2021-01-28 14:27

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudni osobę na stanowisko mgr farmacji do Apteki Szpitalnej.

1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

2. Wymagane dokumenty:
CV wraz z podaniem o pracę, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres:
Nowodworskie Centrum Medyczne
ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
lub e-mailem: rekrutacja@ncm.med.pl, tel. 22 765 83 04.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 • autor informacji: Beata Hagemajer
  data wytworzenia: 2020-10-22
 • opublikował: Patrycja Bożycka
  data publikacji: 2020-10-22 19:33

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudni osoby na stanowisko salowa/salowy.

1. Oferujemy: zatrudnienie w ramach umowy zlecenie (po upływie 3 miesięcy, możliwość zatrudnienia na umowę o pracę); pracę z doświadczoną kadrą.

2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z:

 • Działem Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych, tel. 22 765 83 04, e-mail: rekrutacja@ncm.med.pl lub
 • Pielęgniarką Naczelną, tel. 22 765 83 09.
 • autor informacji: Beata Hagemajer
  data wytworzenia: 2020-04-21
 • opublikował: Patrycja Bożycka
  data publikacji: 2020-04-21 18:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudni na pełen etat:

 • Psychologa klinicznego lub specjalistę psychologii klinicznej;
 • Specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osobę posiadającą decyzję ministra właściwego ds. zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, lub osobę z co najmniej 2-letnim udokumentowanym doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą, lub osobę posiadającą certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

1. Oferujemy: dowolną formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenia lub kontrakt), pracę z doświadczoną kadrą.

2. Wymagane dokumenty:

CV wraz z podaniem o pracę, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres:
Nowodworskie Centrum Medyczne
ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
lub e-mailem: rekrutacja@ncm.med.pl tel. 22 765 83 04.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 • autor informacji: Beata Hagemajer
  data wytworzenia: 2020-03-03
 • opublikował: Patrycja Bożycka
  data publikacji: 2020-03-03 19:57

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Nowodworskie Centrum Medyczne poszukuje pielęgniarek operacyjnych do pracy w Szpitalu Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim.

1. Oferujemy: dowolną formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenia lub kontrakt), pracę z doświadczoną kadrą.

2. Wymagane dokumenty:
CV wraz z podaniem o pracę, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres:
Nowodworskie Centrum Medyczne
ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
lub e-mailem: rekrutacja@ncm.med.pl tel. 22 765 83 08.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 • autor informacji: Dyrektor NCM, Jacek Kacperski
  data wytworzenia: 2019-11-08
 • opublikował: Patrycja Piekarzewska
  data publikacji: 2019-11-08 12:55

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudni lekarza okulistę.

Wymagania:
specjalizacja z okulistyki

Opis stanowiska:
• praca w Poradni Okulistycznej,
• prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie ze standardami NCM,
• współpraca z personelem medycznym w celu zapewnienia Pacjentowi bezpieczeństwa oraz profesjonalnej opieki medycznej.

Oferujemy:
dowolną formę zatrudnienia, możliwość rozwoju zawodowego, pracę z doświadczoną kadrą, atrakcyjne wynagrodzenie.

Wymagane dokumenty:
CV wraz z podaniem o pracę, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres: Nowodworskie Centrum Medyczne ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych lub mailem: rekrutacja@ncm.med.pl, tel. 22 765 83 08.

 Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 • autor informacji: Dyrektor NCM, Jacek Kacperski
  data wytworzenia: 2019-11-06
 • opublikował: Patrycja Piekarzewska
  data publikacji: 2019-11-06 13:08

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Nowodworskie Centrum Medyczne poszukuje fizjoterapeuty do realizacji usług wsparcia terapeutycznego w ramach realizacji projektów współfinansowanych z RPO WM 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Profilaktyka wad kręgosłupa w gminie Czosnów”, „Profilaktyka wad kręgosłupa w gminie Leoncin”, „Profilaktyka wad kręgosłupa w gminie Nasielsk”, „Profilaktyka wad kręgosłupa w gminie Nowy Dwór Mazowiecki”, „Profilaktyka wad kręgosłupa w gminie Pomiechówek”, „Profilaktyka wad kręgosłupa w gminie Zakroczym”, „Profilaktyka otyłości wśród dzieci w mieście Nowy Dwór Mazowiecki”

1. Wymagania:
– wykształcenie minimum – licencjat,
– minimum 6 miesięcy doświadczenia z pacjentami, w tym z dziećmi,
– umiejętność prowadzenia zajęć terapeutycznych (indywidualnych oraz grupowych),
– praca w godz. 13:00-18:00, również w soboty.

2. Wymagane dokumenty:
CV wraz z podaniem o pracę, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.

3. Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres:
Nowodworskie Centrum Medyczne
ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
lub e-mailem: rekrutacja@ncm.med.pl tel. 22 765 83 04.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 • autor informacji: Dyrektor NCM, Jacek Kacperski
  data wytworzenia: 2019-10-04
 • opublikował: Patrycja Piekarzewska
  data publikacji: 2019-10-07 19:50

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Nowodworskie Centrum Medyczne poszukuje pielęgniarek do pracy w Szpitalu Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim.

1. Oferujemy: dowolną formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenia lub kontrakt), pracę z doświadczoną kadrą.

2. Wymagane dokumenty:
CV wraz z podaniem o pracę, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.

3. Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres:
Nowodworskie Centrum Medyczne
ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
lub e-mailem: rekrutacja@ncm.med.pl tel. 22 765 83 04.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 • autor informacji: Dyrektor NCM, Jacek Kacperski
  data wytworzenia: 2019-09-09
 • opublikował: Patrycja Piekarzewska
  data publikacji: 2019-09-12 21:25

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudni lekarza diabetologa.

Wymagania :

specjalizacja z diabetologii

Opis stanowiska:

• praca w poradni diabetologicznej,

• prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie ze standardami NCM,

• współpraca z personelem medycznym w celu zapewnienia Pacjentowi bezpieczeństwa oraz profesjonalnej opieki medycznej.

Oferujemy:

dowolną formę zatrudnienia, możliwość rozwoju zawodowego, pracę z doświadczoną kadrą, atrakcyjne wynagrodzenie.

Wymagane dokumenty:

CV wraz z podaniem o pracę, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres: Nowodworskie Centrum Medyczne ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych lub mailem: rekrutacja@ncm.med.pl, tel. 22 765 83 04.

 Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-29 14:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-29 14:47

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudni:

Lekarzy do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji (min. po II roku):

– lekarza medycyny ratunkowej;

– anestezjologa;

– lekarza chorób wewnętrznych;

– lekarza medycyny ogólnej.

Do pracy w POZ:

– lekarza medycyny rodzinnej;

– lekarza chorób wewnętrznych;

– lekarza medycyny ogólnej;

– lekarza pediatrę;

– kierowników POZ.

Lekarzy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Wymagania :

specjalizacja w wybranej dziedzinie po II roku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

realizowanie kompleksowej opieki lekarskiej dla pacjentów NCM, prowadzenie dokumentacji zgodnie ze standardami NCM.

Oferujemy:

różne formy zatrudnienia, możliwość rozwoju zawodowego, pracę z doświadczoną kadrą, atrakcyjne wynagrodzenie, dysponujemy mieszkaniem służbowym.

Wymagane dokumenty:

CV wraz z podaniem o pracę, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres: Nowodworskie Centrum Medyczne ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Dział Spraw Personalnych i Organizacyjnych lub mailem: rekrutacja@ncm.med.pl, tel. 22 765 83 04.

 Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 • autor informacji: Nowodworskie Centrum Medyczne
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-21 11:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-20 12:13