Kontakt

Gabinet lekarski: 22 765-83-46

Dyżurka pielęgniarek: 22 765-83-74

Pielęgniarka koordynująca: 22 765-83-77

e-mail: noworodki@ncm.med.pl

p. o. Ordynator 

lek. Maciej Zakrzewski – specjalista chorób dziecięcych
Tel. 22 765-83-47

Koordynator oddziału ds. neonatologii

dr n. med. Dariusz Madajczak – neonatolog, pediatra

Pielęgniarka koordynująca

Anna Witko

 

Oddział Neonatologiczny jest oddziałem I º referencyjności. Hospitalizujemy rocznie ok. 500 noworodków urodzonych z ciąż fizjologicznych. Po porodzie matka i dziecko mają zapewniony 2 godzinny nieprzerwany kontakt „skóra do skóry”. Następnie matki przebywają na salach w systemie rooming in (matka + dziecko) zgodnie z europejskimi standardami. Zatrudniamy wykwalifikowaną i przyjaźnie nastawioną do małego pacjenta kadrę lekarzy, pielęgniarek i innego personelu.

Oddział posiada zabezpieczenie w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia noworodka.

W oddziale propagowane jest karmienie naturalne. Dziecko dokarmiane jest jedynie wtedy, gdy są do tego wskazania medyczne lub na wyraźne życzenie rodzica. Prowadzone jest również poradnictwo w zakresie kompleksowej opieki nad noworodkiem a rodzice malucha są na bieżąco informowani o każdym postępowaniu z dzieckiem czyli o szczepieniach, badaniach przesiewowych czy podejmowanym leczeniu.

Oddział Neonatologii jest uczestnikiem ogólnopolskiej akcji – Szkoła Matek i Ojców ,,Razem łatwiej”.

Nasi pacjenci mają możliwość skorzystania z usług poradni neonatologicznej (do 1 r.ż), pracowni RTG, USG i badania Echo serca.

Oddział Neonatologii wyposażony jest w 15 miejsc noworodkowych i 2 stanowiska do intensywnej opieki neonatologicznej.