Kontakt

Tel. 22 765-83-26 – Gabinet Lekarski

Tel. 22 765-83-75 – Sala Porodowa/Położnictwo

Tel. 22 765-83-42 – Dyżurka Pielęgniarek

E-mail: ginekologia@ncm.med.pl

 
p.o. Ordynator 

lek. Artur Nowakowski- specjalista ginekologii i położnictwa, seksuolog

tel. 22 765-83-48

 

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Małgorzata Szczurowska

tel. 22 765-83-62

 

Zespół lekarski Oddziału Ginekologiczno – Położniczego

 

lek. Marek Maździarz (specjalista położnictwa i ginekologii)

lek. Aleksandra Mikołajewska (specjalista położnictwa i ginekologii)

lek. Jerzy Morylowski (specjalista II stopnia położnictwa i ginekologii)

lek. Monika Plenik (specjalista położnictwa i ginekologii)

lek. Małgorzata Sułkowska-Folta (specjalista położnictwa i ginekologii)

 

Komunikaty 
 1. ZAPISY DO PLANOWYCH ZABIEGÓW GINEKOLOGICZNYCH odbywają się w gabinecie lekarskim Oddziału Ginekologii od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-15:00.
 2. ODBIÓR WYNIKÓW BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu wyniku (tel. 22 765-83-26) w gabinecie lekarskim Oddziału Ginekologii codziennie w godzinach 13:00-15:00.
 3. ZNIECZULENIE ZEWNĄTRZOPONOWE PORODU – wykonywane jest w przypadku dostępności lekarza anestezjologa w danym momencie.
 4. Uwaga! Zmiana godzin zapisów i wykonywania planowych badań KTG – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-13:00.

 

Oddział Ginekologii

W Oddziale Ginekologicznym wykonujemy:

– operacje z zakresu ginekologii, uroginekologii oraz ginekologii onkologicznej,

– zabiegi ginekologiczne (krótkie zabiegi jednodniowe) diagnostyczne i terapeutyczne.

Stosujemy w szczególności metody z wykorzystaniem chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii i histeroskopii) poprzez zabiegi z dostępu pochwowego, a także zabiegi wykonywane metodą chirurgii klasycznej (laparotomii – czyli klasycznego otwarcia powłok brzusznych).

Zakres zabiegów obejmuje:

 • zabiegi w obrębie szyjki macicy,

 • poprawę statyki narządu rodnego, w tym korektę obniżenia ścian pochwy, obniżenia narządu rodnego (plastyka pochwy i krocza oraz laparoskopowe podwieszenie narządu rodnego),

 • operacje naprawcze w zakresie nietrzymania moczu,

 • wyłuszczenie mięśniaków macicy (metodą laparoskopową i laparotomii),

 • amputację trzonu macicy (metodą laparoskopową (LASH) i laparotomii),

 • wycięcie macicy metodą laparoskopową i przezpochwową (TLH, LAVH, VH) oraz laparotomii,

 • zabiegi w obrębie przydatków (jajników i jajowodów) metodą laparoskopową, w razie konieczności laparotomii,

 • pełen zakres zabiegów operacyjnych w przypadku nowotworów onkologicznych szyjki macicy, trzonu macicy, przydatków oraz sromu i pochwy.

Zakres zabiegów ginekologicznych (krótkie zabiegi jednodniowe) obejmuje:

 • histeroskopię diagnostyczną i operacyjną,

 • diagnostyczne i terapeutyczne wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy,

 • zabiegi w obrębie szyjki macicy i pochwy (wycinki z szyjki macicy, usuwanie polipów, elektrokonizację szyjki macicy).

W każdym przypadku, w którym jest to możliwe stosujemy zabiegi chirurgii małoinwazyjnej, co zmniejsza rozległość ran, powoduje występowanie małych blizn pooperacyjnych, co z kolei w istotny sposób przyspiesza rekonwalescencję pacjentek oraz dodatkowo skraca czas pobytu w szpitalu.

Każda pacjentka, która ma zaplanowany zabieg operacyjny lub ginekologiczny w Oddziale Ginkologiczno-Położniczym jest zobowiązana do odbycia konsultacji anestezjologicznej przed hospitalizacją.

Ankieta oraz przygotowanie do konsultacji anestezjologicznej przed planowanym zabiegiem operacyjnym (kliknij tutaj).

Oddział Położniczy i Blok Porodowy

Oddział Ginekologiczno – Położniczy istnieje od 1956 roku. Na przełomie roku 2017/2018 przeszedł generalny remont. Wszystkie sale dla pacjentek po porodzie są salami 2-osobowymi wraz z łazienkami. Na oddziale wyodrębniona została osobna sala z łazienką dla pacjentek ciężarnych. W skład bloku porodowego wchodzą dwie sale porodowe umożliwiające odbywanie porodów rodzinnych w kameralnych warunkach oraz dodatkowo sala operacyjna cięć cesarskich.

Oddział Położniczy jest oddziałem z I stopniem referencyjności. Hospitalizujemy pacjentki w ciąży donoszonej po 37 tygodniu oraz w ciąży fizjologicznej po 36 tygodniu z nagłymi stanami jej zagrożenia. Naszym pacjentkom oferujemy kompleksowy monitoring ciąży (USG, KTG przed – i śródporodowe).

Rodzącym pacjentkom oferujemy szereg niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego np. piłki, worki sako, imersja wodna, a także farmakologicznych np. gaz rozweselający ENTONOX oraz znieczulenie zewnątrzoponowe porodu (wykonywane jest w przypadku dostępności lekarza anestezjologa w danym momencie).

Oddział Położniczy posiada certyfikat „Szkoła Matek i Ojców”, tzn., że od pierwszych chwil po porodzie dbamy o nawiązanie wyjątkowej więzi pomiędzy matką i dzieckiem. Bezpośrednio po porodzie noworodek przebywa z matką w kontakcie „skóra do skóry”. Podczas pobytu w szpitalu promujemy karmienie piersią oferując pacjentkom pomoc i wiedzę położnych. Funkcjonujący od wielu lat system „rooming in” gwarantuje przebywanie noworodka z matką w jednej sali od chwili porodu do wypisu ze szpitala.

Odwiedziny i kontakt z rodziną

Odwiedzających prosimy o pozostawianie okrycia wierzchniego w bezpłatnej szatni szpitalnej.

Oddział Położniczy – codziennie w godzinach 15:00-17:00.
Ze względu na dobro matki i noworodka, a także pozostałych pacjentek zalecamy jednoczesne odwiedziny nie więcej niż 1 osoby. Odwiedziny w sali pooperacyjnej są niemożliwe.

Oddział Ginekologiczny – codziennie w godzinach 15:00-17:00.
Ze względu na dobro pacjentek zalecamy jednoczesne odwiedziny nie więcej niż 1 osoby. Odwiedziny w sali pooperacyjnej są niemożliwe

Dzieci poniżej 10 roku życia nie mogą przebywać w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym.

Z uwagi na ryzyko zakażenia hospitalizowanych pacjentek i personelu medycznego, prosimy osoby z aktualnie jawną infekcją o zaniechanie odwiedzania pacjentek.

SZKOŁA RODZENIA

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim zapewnia bezpłatną Szkołę Rodzenia dla mieszkanek powiatu nowodworskiego.
Spotkania dedykowane są kobietom ciężarnym po 24 tygodniu ciąży oraz ich partnerom. Cykl zajęć obejmuje 5 spotkań z Położną oraz możliwość zapoznania się z Oddziałem Położniczym.

Kontakt:

Paulina Łyszkowicz, Ewelina Smolińska 

Tel. 609 308 726
E-mail: szkolarodzenia.ncm@gmail.com

Plan porodu dla pacjentek Oddziału ginekologiczno-położniczego, Poradni ginekologiczno-położniczej (1059.83kB)

Torba przyszłej Mamy do szpitala (214kB)