Kontakt

Tel. 22 765-83-26 – Gabinet Lekarski

Tel. 22 765-83-75 – Sala Porodowa/Położnictwo

Tel. 22 765-83-42 – Dyżurka Pielęgniarek

E-mail: ginekologia@ncm.med.pl

 

p.o. Ordynator 

Grzegorz Jędrzejewski

Tel. 22 765-83-48

p.o. Położna Oddziałowa

mgr Małgorzata Szczurowska

tel. 22 765-83-62

 

Oddział istnieje od 1956 roku. Na przełomie 2017/2018 roku zakończył się generalny remont oddziału. Wszystkie sale dla kobiet po porodzie są 2-osobowe z łazienkami. Na oddziale wyodrębniona jest jedna sala z łazienką dla kobiet ciężarnych. W skład bloku porodowego wchodzi sala operacyjna cięć cesarskich i 2 sale porodowe umożliwiające odbywanie porodów rodzinnych w kameralnych warunkach.
Hospitalizowanym pacjentkom oferujemy kompleksowy monitoring ciąży (USG, KTG przed – i śródporodowe).
Rodzącym oferujemy szereg niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego np. piłki, worki sako, imersja wodna a także farmakologicznych np. gaz rozweselający ENTONOX oraz TENS; znieczulenie zewnątrzoponowe.
Oddział Położniczy posiada certyfikat „Szkoła Matek i Ojców”, tzn, że od pierwszych chwil po porodzie dbamy o nawiązanie wyjątkowej więzi matki z dzieckiem. Bezpośrednio po porodzie dziecko przebywa w kontakcie „skóra do skóry”. Podczas pobytu w szpitalu kładzie się szczególny nacisk na promowanie karmienia piersią. Funkcjonujący od wielu lat system „rooming in” gwarantuje przebywanie noworodka z matką w jednej sali od chwili porodu do wypisu.

Przygotowanie do konsultacji anestezjologicznej przed planowanym zabiegiem operacyjnym (kliknij tutaj).

Odwiedziny i kontakt z rodziną

Odwiedzających prosimy o pozostawianie okrycia wierzchniego w bezpłatnej szatni szpitalnej.

Oddział Położniczy – codziennie w godzinach 15:00-20:00.
Ze względu na dobro matki i noworodka zalecamy jednoczesne odwiedziny nie więcej niż 2 osób. Na salę pooperacyjną w pierwszej dobie wchodzi tylko jedna osoba.

Oddział Ginekologiczny – codziennie w godzinach 15:00-20:00.
Ze względu na dobro pacjentek zalecamy jednoczesne odwiedziny nie więcej niż 2 osób .
Na salę pooperacyjną w pierwszej dobie wchodzi tylko jedna osoba.

Dzieci poniżej 10 roku życia nie mogą przebywać na oddziale Położniczo – Ginekologicznym. Odwiedzający muszą być bezwzględnie zdrowi!

SZKOŁA RODZENIA

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim zapewnia bezpłatną Szkołę Rodzenia dla mieszkanek powiatu nowodworskiego.
Spotkania dedykowane są kobietom ciężarnym po 24 tygodniu ciąży oraz ich partnerom. Cykl zajęć obejmuje 5 spotkań z Położną oraz możliwość zapoznania się z Oddziałem Położniczym.

Kontakt:
Eliza Riedel
Tel. 664-193-610
E-mail: szkola-rodzenia@ncm.med.pl

 

Plan porodu dla pacjentek Oddziału ginekologiczno-położniczego, Poradni ginekologiczno-położniczej (1059.83kB)

Torba przyszłej Mamy do szpitala (214kB)