Sekretariat Oddziału

Tel. 22 765-83-53

Tel./Fax: 22 765-83-54

e-mail: chirurgia@ncm.med.pl

 
p.o. Ordynator

dr n. med. Jerzy Szubski

Tel. 22 765-83-55

Dyżurka Pielęgniarek

p.o. pielęgniarka oddziałowa – Jolanta Mańkowska

Tel. 22 765-83-72

 

Głównym celem funkcjonowania Oddziału Chirurgii Ogólnej Nowodworskiego Centrum Medycznego jest udzielanie naszym pacjentom świadczeń zdrowotnych służącym ratowaniu życia, przywracaniu i poprawie zdrowia. Oddział Chirurgii Ogólnej liczy 38 łóżek z salami 2,4 i 5 osobowymi.

W oddziale wykonuje się wszystkie operacje z zakresu Chirurgii Ogólnej jak również niektóre operacje onkologiczne (głównie jelita grubego).

Oddział specjalizuje się w nowoczesnym leczeniu chorób pęcherzyka żółciowego (operacje laparoskopowe), przepuklin pachwinowych i brzusznych z zastosowaniem siatek (metody beznapięciowe). Leczymy operacyjnie żylaki kończyn dolnych (metoda KRIO) oraz hemoroidy.

Operujemy również tarczyce,  leczymy pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej z zastosowaniem opatrunków podciśnieniowych. Do oddziału przyjmowani są także pacjenci wymagający szybkiej diagnostyki (Endoskopia, Tomografia Komputerowa, USG,RTG).

Nowoczesne wyposażenie Bloku Operacyjnego pozwala również na wykonywanie drobnych zabiegów ortopedycznych we współpracy ze specjalistami. Średni czas hospitalizacji przy operacjach planowych wynosi od 2 do 5 dni.

W procesie rekonwalescencji aktywnie uczestniczy fizjoterapeuta obecny przy pacjentach w dni powszednie jak również psycholog kliniczny.

Oddział pełni stały całodobowy dyżur z diagnostyką i leczeniem stanów nagłych i urazów.

Ścisła współpraca z Poradnią Chirurgiczną przy ulicy Paderewskiego 7 pozwala na monitorowanie przebiegu dalszego leczenia pacjenta.

Dobrze wykształcona i ciągle podnosząca kwalifikacje kadra lekarska oraz pielęgniarska zapewnia coraz wyższy poziom usług. Staramy się, aby pobyt w Oddziale wiązał się z jak największym poczuciem bezpieczeństwa dla Naszych pacjentów i ich rodzin.

Możliwa jest pomoc i współpraca rodziny w zakresie pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów, ale zawsze po wcześniejszym porozumieniu z lekarzem prowadzącym i pielęgniarką.

Kwalifikowanie pacjentów do operacji i ustalanie terminów odbywa się w punkcie konsultacyjnym w Szpitalu w każdy piątek w godzinach 9.00 – 11.00.

Przygotowanie do konsultacji anestezjologicznej przed planowanym zabiegiem operacyjnym (kliknij tutaj).