Kontakt

Tel. 22 765-83-33

E-mail: anestezjologia@ncm.med.pl

 

p.o. Ordynator

lek. med. Jolanta Niesiobędzka – specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Medycyny Ratunkowej

Pielęgniarka koordynująca

 

 

Oddział Intensywnej Terapii znajduje się na II piętrze Nowodworskiego Centrum Medycznego i korzysta z pomieszczeń na terenie oddziału Chirurgii Ogólnej. Oddział dysponuje 4 stanowiskami leczniczymi (w tym izolatka) dedykowanymi opiece nad pacjentami w najcięższym stanie. Umożliwia leczenie chorych w stanie zagrożenia życia oraz chorych w okresie pooperacyjnym:
– po operacjach chirurgicznych,
– z urazami wielonarządowymi,
– z urazami mózgowo-czaszkowymi,
– z niewydolnością wielonarządową,
– z niewydolnością oddechową i krążenia,
– po resuscytacji krążeniowo – oddechowej,
– we wstrząsie septycznym,
– z ciężkimi zaburzeniami metabolicznymi.

Nadrzędnym celem działania oddziału jest zapewnienie pacjentom pełnego bezpieczeństwa oraz likwidowania zagrożeń życia. Prawidłową i szybką diagnostykę pacjentów zapewnia całodobowy dostęp do laboratorium analitycznego, pracowni radiologicznej z tomografem komputerowym oraz pracowni badań endoskopowych z pełnym zakresem badań. Odwiedziny rodzin pacjentów w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii odbywają się za zgodą lekarza dyżurnego w godzinach: od 11.00 do 12.00 oraz od 15.00 do 16.00.

Zespół pielęgniarski sprawuje profesjonalną i zgodną z najnowszą wiedzą opiekę nad pacjentem. Kwalifikacje i umiejętności kadry pielęgniarskiej gwarantują wysoki poziom opieki i bezpieczeństwo pacjentów. Wszystkie zatrudnione pielęgniarki posiadają kurs resuscytacji krążeniowo oddechowej, kurs leczenia ran oraz kurs interpretacji zapisu EKG. 

Przygotowanie do konsultacji anestezjologicznej przed planowanym zabiegiem operacyjnym (kliknij tutaj).