Dyrektor Naczelny

mgr Jacek Kacperski

Sekretariat: nr tel. 22 765-83-08

Fax: 22 765-83-01

sekretariat@ncm.med.pl

Główny Księgowy

mgr Monika Knobloch

nr tel. 22 765-83-03

ksiegowa@ncm.med.pl

p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. Arkadiusz Szyszkowski

Sekretariat: nr tel. 22 765-83-08

Fax: 22 765-83-01

sekretariat@ncm.med.pl

Naczelna Pielęgniarka

Jolanta Oszust

nr tel. 22 765-83-09

jolanta.oszust@ncm.med.pl