Deklaracja dostępności Nowodworskiego Centrum Medycznego

Nowodworskie Centrum Medyczne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Nowodworskiego Centrum Medycznego.

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa nie korzysta z dodatkowych, niestandardowych skrótów klawiaturowych które ułatwiają dostępność strony internetowej. Strona została opublikowania przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Grafiki i zdjęcia posiadają częściowe opisy alternatywne.

Nie wszystkie odnośniki do dokumentów posiadają tekst alternatywny. Dokumenty te zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-31

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku braku dostępności skontaktuj się z nami. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

E-mail: dostepnosc[at]ncm.med.pl

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego

Adres: ul. Miodowa 2

E-mail: sekretariat[at]ncm.med.pl

Telefon: 22 765 83 08

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Informacja o działalności

Nowodworskie Centrum Medycznego w swej strukturze posiada: szpital powiatowy, przychodnię specjalistyczną, cztery zakłady podstawowej opieki zdrowotnej, Zakład ratownictwa medycznego, Diagnostyki obrazowej, Laboratoryjnej i Rehabilitacji oraz Nocną i Świąteczną Opiekę Leczniczą.

Siedziba Zakładu mieści się przy ulicy Miodowej 2 w Nowym Dworze Mazowieckim. Dyrektorem Zakładu jest mgr Jacek Kacperski. Dyrektorowi pomagają zastępcy oraz pracownicy administracji.

Dostępność architektoniczna i informacyjno – komunikacyjna

Budynek przy ul. Miodowej 2 Szpital

M: Budynek przy ul. Miodowej 2 znajduje się na osiedlu mieszkaniowym niedaleko stacji PKP Nowy Dwór Mazowiecki. Do stacji jest ok 800 metrów.
A: Najbliższy przystanek autobusowy: ul. Miodowa 8 – linia nr 1.

Dojście piesze do budynku: Uliczki osiedlowe wyłożone kostką brukową oraz asfaltem. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.

Dojazd autem: Wjazd od ulicy Miodowej. Przed budynkiem dostępne miejsca parkingowe.

Do budynku i pomieszczeń poradni parteru można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku dostępne windy dla niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego, za nią w korytarzu po lewej stronie znajduje się rejestracja RM, TK i RTG.

Budynek przy ul. Miodowej 2 Administracja

M: Budynek przy ul. Miodowej 2 znajduje się na osiedlu mieszkaniowym niedaleko stacji PKP Nowy Dwór Mazowiecki. Do stacji jest ok 500 metrów.
A: Najbliższy przystanek autobusowy: ul. Miodowa 8 – linia nr 1.

Dojście piesze do budynku: Uliczki osiedlowe wyłożone kostką brukową oraz asfaltem. Budynek nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Dojazd autem: Wjazd od ulicy Miodowej. Przed budynkiem dostępne miejsca parkingowe.

Wejście do budynku po schodkach, na wprost wejścia znajduje się kasa czynna w godzinach 8-15.30, w korytarzu po prawej stronie znajduje się sekretariat z gabinetem Dyrektora.

Budynek przy ul. Paderewskiego 7: Poradnie Specjalistyczne, POZ

M: Budynek przy ul. Paderewskiego 7 znajduje się ok 350 m od stacji PKP Nowy Dwór Mazowiecki.
A: Najbliższy przystanek autobusowy: Paderewskiego 7- linie 1, 2, 3.

Dojście piesze do budynku: Uliczki osiedlowe wyłożone kostką brukową oraz asfaltem. Wejście do budynku posiada schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku dostępna winda dla niepełnosprawnych.

Dojazd autem: Wjazd od ul. Paderewskiego. Przed budynkiem dostępne miejsca parkingowe z wydzielonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Rejestracja główna znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.

Pomieszczenia przychodni znajdują się na dwóch kondygnacjach. Do wszystkich jest dostęp dla osób na wózku inwalidzki. Aby dostać się na pierwsze piętro należy skorzystać z windy.

Windą nie można się poruszać podczas pożaru.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Przychodni nr 2 w Modlinie przy ul. Mieszka I 28

M: Budynek przy ul. Mieszka I 28 znajduje się ok 200 m od stacji PKP Modlin.
A: Najbliższe przystanki autobusowe: Stacja PKP Modlin.

Dojście piesze do budynku: Uliczki osiedlowe wyłożone kostką brukową oraz asfaltem. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.

Dojazd autem: Wjazd od Mieszka I  Przed budynkiem dostępne miejsca parkingowe z wydzielonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Rejestracja główna znajduje się w głębi po lewej stronie od wejścia głównego.

Budynek POZ nr 3 w Zakroczymiu przy ul. Rynek 8

M: Budynek przy ul. Rynek 8 nie znajduje się w pobliżu żadnej stacji.

Dojście piesze do budynku: Chodnik wyłożony kostką brukową. Budynek posiada swobodny podjazd dla wózków inwalidzkich.

Dojazd autem: Przed budynkiem dostępne miejsca parkingowe.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Rejestracja główna znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.

Budynek POZ nr 4 w Cząstkowie Mazowieckim 118

M: Budynek w Cząstkowie Mazowieckim nie znajduje się w pobliżu żadnej stacji.

Dojście piesze do budynku: chodniki wyłożone kostką brukową oraz asfaltem. Wejście do budynku posiada schody.

Dojazd autem: Kierunek Nowy Dwór Mazowiecki – Łomianki. Przed budynkiem dostępne miejsca parkingowe z miejscem dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Rejestracja znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.

Przychodnia posiada pomieszczenia na poziomie 0 z wjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Budynek POZ nr 4 w Cząstkowie Mazowieckim Filia w Kazuniu Polskim, ul. Leśna 29

M: Budynek przy ul. Leśnej 29 nie znajduje się w pobliżu żadnej stacji.

Dojście piesze do budynku: chodniki wyłożone kostką brukową oraz asfaltem. Wejście do budynku ze schodkami oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Dojazd autem: od strony trasy nr 579. Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Rejestracja znajduje się po stronie lewej od wejścia głównego.

Przychodnia posiada pomieszczenia na poziomie 0.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe.