Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

p.o. Kierownik

Beata Hagemajer

Tel. 22 765-83-08 wew. 393

p.o. Z-ca Kierownika ds. Płac 

Sylwia Deptuła

Tel. 22 765-83-23

Inspektor Ochrony Danych

mgr inż. Sławomir Pałka

Tel. 22 765-83-04

 

Dział Finansowo-Księgowy

Z-ca Głównego Księgowego

Ewa Szeliga

Tel. 22 765-83-05

Dział Finansowo-Księgowy

Tel. 22 765-83-18

Kasa

Tel. 22 765-83-00, 22 765-83-08

 

Dział Zamówień Publicznych

Tel. 22 765-83-19

p.o. Kierownik ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych 

mgr Agnieszka Radowańska – Celuch

Tel. 22 765-83-19

 

Stanowisko ds. informatyki

Piotr Wrzesiński

Tel. 22 765-83-07

 

Główny specjalista ds. BHP

mgr inż. Grzegorz Szczęsnowicz 

Tel. 22 765-83-07

 

Dział Administracyjno – Techniczny

Kierownik

mgr inż. Rafał Gołębiewski

Tel. 22 765-83-16

Dział Administracyjno – Techniczny

Tel. 22 765-83-13

Tel. 22 765-83-31

 

Dział Kontraktowania i Rozliczania Usług Medycznych

Tel. 22 765-83-79, Tel./Fax 22 775-47-40

p.o. Kierownik

Małgorzata Liwska

Tel. 22 765-83-79, Tel./Fax 22 775-47-40

 

Naczelna Pielęgniarka

mgr Jolanta Oszust

Tel. 22 765-83-09

 

Pielęgniarka Epidemiologiczna

 

Tel. 22 765-83-35

 


 

NiŚOZ  Nowy Dwór Mazowiecki

Tel. 22 765-83-43, 22 765-83-22

 

NiŚOZ Nasielsk

Tel. 22 765-83-21

 

Zakład Ratownictwa Medycznego

Koordynator

Tel. 22 765-83-59

 

Zlecenia na transport sanitarny

Tel. 22 765-83-22

 


 

Szpital – centrala

Tel. 22 765-83-00  

Rejestracja SOR

Tel./Fax 22 765-83-11

Rejestracja RTG i Tomografii Komputerowej

Tel. 22 765-83-20

Pracownia Endoskopii

Tel. 22 765-83-00

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Tel. 22 765-83-11

Ordynator

Tel. 22 765-83-30

Gabinet Lekarski

Tel. 22 765-83-17

 

Oddział Ginekologiczno – Położniczy

Gabinet Lekarski

Tel. 22 765-83-26

Kierownik Oddziału

Tel. 22 765-83-48

Położna Oddziałowa

Tel. 22 765-83-62

Dyżurka Pielęgniarek

Tel. 22 765-83-42

Sala Porodowa/Położnictwo

Tel. 22 765-83-75

 

Oddział Chorób Wewnętrznych

Gabinet Lekarski

Tel. 22 765-83-70

Ordynator

Tel. 22 765-83-50

Dyżurka Pielęgniarek

Tel. 22 765-83-49

 

Oddział Chirurgii Ogólnej

Gabinet Lekarski

Tel. 22 765-83 53, Tel./Fax 22 765-83-54

Ordynator

Tel. 22 765-83-55

Dyżurka Pielęgniarek

Tel. 22 765-83-72 

Blok Operacyjny

Dyżurka Pielęgniarek

Tel. 22 765-83-67

 

Pododdział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Tel. 22 765-83-33

 

Oddział Pediatrii

Gabinet Lekarski

Tel. 22 765-83-46

Ordynator

Tel. 22 765-83-47

Dyżurka Pielęgniarek i Gabinet Zabiegowy

Tel. 22 765-83-45

 

Oddział Neonatologiczny

Gabinet Lekarski

Tel. 22 765-83-76

Pielęgniarka Oddziałowa

Tel. 22 765-83-77

Dyżurka Pielęgniarek

Tel. 22 765-83-74

 


 

Apteka Szpitalna

Tel. 22 765-83-61

 

Laboratorium

Tel. 22 765-83-34

 

Bakteriologia

Tel. 22 765-83-32

 


Rejestracja Przychodni Specjalistycznej w Nowym Dworze Mazowieckim

Tel. 22 775-26-94

Rejestracja Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim

Tel. 22 775-21-62

 

Rejestracja Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Modlinie

Tel. 22 775-31-50

kom. 887-806-200

 

Rejestracja Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakroczymiu

Tel. 22 785-21-15

kom. 518-118-418

 

Rejestracja Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Cząstkowie Mazowieckim

Tel. 22 785-00-15

kom. 885-809-400

 

Rejestracja Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kazuniu Polskim

Tel. 22 785-07-23

kom. 885-600-125