Apteka szpitalna jest integralną częścią Nowodworskiego Centrum Medycznego.
 
Prowadzi swoją działalność w wielu obszarach współpracując z jednostkami Szpitala. Świadczy usługi farmaceutyczne na rzecz wszystkich oddziałów Nowodworskiego Centrum Medycznego i innych komórek organizacyjnych szpitala:
-zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i materiały opatrunkowe, preparaty aseptyczne i dezynfekcyjne,
-nadzór nad obrotem produktami farmaceutycznymi w szpitalu,
-udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych,
-ewidencja produktów leczniczych przyjętych przez aptekę w formie darowizn,
-ścisła współpraca z Dyrekcją szpitala i personelem medycznym odpowiedzialnym za świadczenia zdrowotne,
-bierze czynny udział w opracowaniu receptariusza szpitalnego i szpitalnej listy antybiotyków.
 
Zespół Apteki Szpitalnej:
 
Kierownik Apteki
mgr farm. Maryla Maja Ziębakowska-Kwiatek
 
magistrowie farmacji
mgr farm. Lidia Jankowska
mgr farm. Magdalena Ruszkowska
 
pomoc apteczna
Barbara Kurzyńska
 
Tel. 22 765-83-61