Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudni inspektora ds. technicznych i nadzoru nad aparaturą medyczną.

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim zatrudni inspektora ds. technicznych i nadzoru nad aparaturą medyczną.

Wymagania :
-wykształcenie wyższe lub średnie techniczne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
– zapewnienie prawidłowej gospodarki i eksploatacji sprzętu stanowiącego wyposażenie podległych
jednostek NCM,
– organizowanie i kontrolowanie przeprowadzonych usług napraw aparatury medycznej,
– koordynowanie wszelkich spraw technicznych związanych z opiniowaniem przydatności technicznej aparatury i sprzętu medycznego do kasacji,
– pozyskiwanie orzeczeń technicznych o przydatności do dalszej eksploatacji aparatury i sprzętu
– wykonywanie zadań z zakresu spraw administracyjno – technicznych, a zwłaszcza: uczestniczenie w prognozowaniu w planach zakupów aparatury i sprzętu medycznego pod kątem potrzeb przydatności różnego rodzaju sprzętu i aparatury medycznej ( celowość zakupów); zbiór aktualnych danych rynku o aparaturze i sprzęcie medycznym, źródłach i warunkach dostarczenia i parametrach technicznych; ścisła współpraca z działem zaopatrzenia i księgowości.
– wykonywanie zadań z zakresu spraw eksploatacyjnych i technicznych, przygotowywanie niezbędnych warunków do szybkiego zainstalowania i uruchamiania zakupionej aparatury
medycznej- bezpośredni nadzór nad montażem każdej zakupionej aparatury medycznej i sprzętu medycznego,
-dbałość o wyposażenie aparatury medycznej w paszporty techniczne,
-natychmiastowe usuwanie awarii aparatury i sprzętu medycznego,
-przeprowadzanie instruktaży personelu medycznego i technicznego o sposobie prawidłowego użytkowania aparatury i sprzętu medycznego,
– wykonywanie zamówień na materiały i części zamienne do aparatury i sprzętu medycznego,
– dopilnowanie terminowości dostaw gazów medycznych do magazynu dla potrzeb Szpitala i Przychodni Specjalistycznej,
-pełnienie bezpośredniego nadzoru, prowadząc ścisłe rejestry, co do stanu butli gazów medycznych
– codzienny nadzór nad transportem butli pustych i pełnych gazów medycznych szpital – magazyn,
– bezpośredni nadzór nad rejestrami gazów medycznych,
– wykonywanie zestawień miesięcznych zużytych gazów medycznych dla potrzeb księgowości,
– bezpośredni udział i nadzór nad prawidłowym rozładunkiem butli gazów medycznych w trakcie
dostaw przez dostawców zewnętrznych z uwzględnieniem wymogów BHP i Ppoż.

 Oferujemy:
-zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 Wymagane dokumenty:
-CV wraz z podaniem o pracę,
-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesłać na adres :
Nowodworskie Centrum Medyczne
Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

ul. Miodowa 2
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
lub mailem : rekrutacja@ncm.med.pl tel. 22 765 83 04

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z
wybranymi osobami.