W 2018 roku zostały zrealizowane następujące inwestycje:

 • Remont pomieszczeń RTG (naprawa posadzki, położenie wykładziny, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie sufitu podwieszanego, wymiana instalacji oświetleniowej),
 • Remont II części oddziału ginekologiczno – położniczego wraz z doposażeniem w aparaturę i sprzęt medyczny – część położnicza,
 • Remont oddziału ginekologiczno – położniczego – część I ginekologia,
 • Adaptacja i doposażenie sali przeznaczonej dla osób uzależnionych i nietrzeźwych,
 • Wykonanie szybu windowego i montaż windy wraz remontem klatki schodowej oraz wykonanie ścianek działowych, wydzielenie pomieszczeń sanitarnych i remont korytarza w budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych,
 • Wprowadzenie e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w Nowodworskim Centrum Medycznym,
 • Remont rejestracji medycznej w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim,
 • Inwestycja pn. „Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę i doposażenie SOR Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim”,
 • Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych w starszej części budynku na nowe o niskim współczynniku przenikania ciepła,
 • Przebudowa przyłącza cieplnego,
 • Wykonanie dodatkowego przyłącza wodociągowego do Szpitala zgodnie z zaleceniami Sanepidu,
 • Szlaban elektromechaniczny wraz z montażem,
 • Utwardzenie nawierzchni przekruszem betonowym pod postój samochodów przy ul. Miodowej 2,
 • specjalistyczny sprzęt, narzędzia oraz wyposażenie medyczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Nowodworskiego Centrum Medycznego m.in.: komora laminarna dla potrzeb Apteki Szpitalnej, wózek transportowy do przewozu odpadów medycznych, laktator szpitalny – wersja jezdna dla potrzeb oddziału neonatologicznego, Aparat EKG z wózkiem dla potrzeb NPL przy ul. Miodowej 2, narzędzia laparoskopowe wraz z materiałami zużywalnymi, waga laboratoryjna, miernik tlenku węgla dla Ratownictwa Medycznego, torbo-plecak dla Ratownictwa Medycznego, lampa zabiegowa mobilna, reduktor tlenu, trzy przesuwne osłony radiologiczne dla Pracowni RTG w budynku Szpitala.

Łączna kwota inwestycji: 8 723 682,67 zł:

 • środki własne Nowodworskiego Centrum Medycznego: 311 649,93 zł;
 • dotacje, darowizny: 8 412 032,74 zł:
  • Powiat Nowodworski: 2 604 271,00 zł,
  • Miasto Nowy Dwór Mazowiecki: 244 000,00 zł,
  • Gmina Leoncin: 20 000,00 zł,
  • Gmina Nasielsk: 80 000,00 zł,
  • Gmina Czosnów: 98 060,00 zł,
  • Gmina Zakroczym: 50 000,00 zł,
  • Gmina Serock: 30 000,00 zł,
  • Gmina Legionowo: 50 000,00 zł,
  • Gmina Jabłonna: 50 000,00 zł,
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 224 125,83 zł,
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 3 727 562,20 zł,
  • Unia Europejska: 963 213,62 zł,
  • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy: 209 250,09 zł,
  • Reckitt Benckiser: 35 000,00 zł,
  • Związek Zawodowy Lekarzy: 15 000,00 zł,
  • Komitet Dar Serca: 11 550,00 zł.