W 2015 roku zostały zrealizowane następujące inwestycje:

  • Remont parteru Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7,
  • Remont pomieszczeń protezowni i poradni ginekologicznej,
  • Niwelacja terenu przed Przychodnią Specjalistyczną przy ul. Paderewskiego 7,
  • Położenie terakoty w gabinetach lekarskich w POZ Zakroczym,
  • Zakup gastrofiberoskopu,
  • Zakup niezbędnego sprzętu (m.in. generator dwutlenku chloru, aparat USG, kardiomonitory, podgrzewacz do płynów infuzyjnych, stół operacyjno-zabiegowy, materac grzewczy, pompy infuzyjne, laryngoskop do trudnej intubacji, ssak dwukomorowy, pompy strzykawkowe).

Łączna kwota inwestycji 728 857,34 zł:

  • środki własne Nowodworskiego Centrum Medycznego – 533 857,34 zł,
  • dotacja z budżetu Powiatu Nowodworskiego: 195 000,00 zł.