Nowodworskie Centrum Medyczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Nowodworskiego Centrum Medycznego 

w Nowym Dworze Mazowieckim

Szpital - Nowodworskie Centrum Medyczne

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim ma osobowość prawną i jest wpisane do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014181. Podmiotem tworzącym Centrum jest Powiat Nowodworski.

Adres Szpitala

ul. Miodowa 2, Nowy Dwór Mazowiecki

Telefon

22 765-83-00

Mail

sekretariat@ncm.med.pl

Nowodworskie Centrum Medyczne

Nowodworskie Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki